madiek-coaching-drie

Coaching, cursussen en workshops

Aanbod Madiek Kindercoaching

Coaching kinderen 4 tot en met 12 jaar

Een coaching bestaat uit één-op-één bijeenkomsten met uw kind. Tijdens deze bijeenkomsten zal samen met uw kind worden onderzocht waar hij of zij tegenaan loopt en wat hij of zij zou willen veranderen. We bekijken samen wat er al goed gaat en welke praktische acties er ondernomen kunnen worden om met vertrouwen de toekomst in te gaan. Coaching is geen therapie. Er worden geen diagnoses gesteld. De benadering is praktisch en toekomstgericht.

Oudercoaching

Bij Madiek coaching coachen wij niet enkel kinderen met een voorsprong maar ook hun ouders. Als uw hulpvraag is geconcretiseerd, zult u begeleid worden naar het vinden van praktische oplossingen aangaande de struikelblokken waar u als ouder van het kind tegenaan loopt. Coaching is geen therapie. Er wordt geen diagnose gesteld. De benadering is praktisch en toekomstgericht.

Teamcoaching en coaching directeuren basisonderwijs

Een coaching bestaat uit één-op-één bijeenkomsten dan wel bijeenkomsten met een of meerdere teamleden. Tijdens deze bijeenkomsten zal worden bekeken waar u (allen) precies tegenaan loopt. Er worden doelen van de coaching vastgesteld en praktische stappen gezet om deze doelen te behalen. Er zal tevens aandacht besteed worden aan de reeds aanwezige kwaliteiten.  Uitgangspunt is een praktische en toekomstgerichte aanpak.

Peergroups kinderen met een voorsprong

“Peers” is een begrip uit de Engelse taal en betekent een “groep van gelijkgestemden of soortgenoten”.

Peerbijeenkomsten zijn bedoeld om kinderen met andere kinderen, die tegen vergelijkbare obstakels in hun leven aanlopen, in contact te brengen. Deze bijeenkomsten hebben om twee redenen een positief effect op het welzijn van uw kinderen. Aan de ene kant ziet uw kind dat het niet de enige is die ergens tegenaan loopt. Daarnaast is het zo dat ieder kind net weer op een andere manier met dingen omgaat. Kinderen kunnen op die manier van elkaar leren. Het programma van de peerbijeenkomsten wordt op democratische wijze gezamenlijk met uw kinderen opgesteld.

Deelname aan peerbijeenkomsten kan zowel tijdens, op zichzelf of aanvullend op een individuele coaching plaatsvinden.  Een peergroep zal starten zodra er voldoende deelnemers en capaciteit zijn. Een peerbijeenkomst duurt 45 minuten en is bedoeld voor kinderen van 4-14 jaar.

Workshops en trainingen voor kinderen en ouders

Houd de website in de gaten voor workshops en korte cursussen.