madiek-tent-400

Coaching, cursussen en workshops

Goed om te weten

  • U heeft geen verwijzing van een arts nodig
  • Deelname aan een coachtraject of peerbijeenkomst wordt (momenteel) niet vergoed vanuit de basisverzekering. Madiek coaching heeft zich bewust niet aangesloten bij beroepsverenigingen omdat wij graag de vrijheid houden om ons werk naar eigen inzicht in te vullen. Wel is de kindercoach lid van de beroepsorganisatie Adiona (www.Adiona.nl). Wij hechten grote waarde aan het op de hoogte blijven van actualiteiten in het werkveld en aan periodieke scholing.
  • Mogelijk kunt u de coaching of sessies wel als aftrekpost opvoeren bij de (inkomsten)belasting of als bijzondere ziektekosten aftrekken. Vraag een Belastingadviseur naar de mogelijkheden.
  • Coaching is geen therapie en dient niet ter vervanging van therapie. Bij psychische of lichamelijke klachten wordt u aangeraden een arts te raadplegen.
  • Betaling geschiedt voorafgaand middels bancaire overschrijving voor het gehele ingeschatte traject. Gespreide betaling is in overleg mogelijk.
  • Vertrouwelijkheid: coaching vindt plaats op basis van vertrouwen. De gesprekken – dus ook die met de kinderen-  zijn vertrouwelijk. Zonder uw toestemming of dat van uw kind communiceren wij in principe niet met derden over hetgeen tijdens de coaching wordt besproken.  Dit is enkel anders indien er een wettelijke plicht bestaat om mededelingen aan derden te doen  (zie hieronder: Meldcode kindermishandeling).
  • Verhinderingen dienen 24 uur van tevoren te worden doorgegeven. Een niet tijdig afgezegde afspraak zal in rekening worden gebracht. Wij reserveren immers tijd voor u of uw kind in onze agenda.
  • Op onze werkzaamheden zijn Algemene Voorwaarden van toepassing (zie hieronder).