Lysanne Bergsma

Coaching, cursussen en workshops

Lysanne Bergsma

Hallo! Welkom op de website van Madiek coaching! Mijn naam is Lysanne Bergsma. Ik zal hier iets over mijzelf vertellen.

MIJN INSPIRATIE

Toen ik tijdens mijn studie met veel plezier in de kinderopvang werkte, merkte ik dat kinderen veel meer oppikken dan volwassenen en dat zij daar dan ook eerlijk naar handelen. Ze staan meer in contact met zichzelf en met anderen. Ook denken ze meer in mogelijkheden dan in problemen dan dat volwassenen dat doen.

lysanne-bergsma

Na mijn studie heb ik in Zuid-Amerika met jongeren gewerkt. In Peru had ik een meer coachende taak, in Paraguay heb ik lesgegeven, onderwijsmateriaal ontwikkeld en projecten opgezet. Met name de benadering van de jongeren in Paraguay was heel anders dan ik gewend was. De nadruk werd erg gelegd op wat de kinderen zelf konden. Ze leerden hun mening te formuleren en te beargumenteren. Als ze met een goed verhaal kwamen, werd er naar hen geluisterd en werden ze verantwoordelijk voor de door henzelf voorgestelde veranderingen.

Aanvullende opleidingen

Een en ander vond ik zo interessant dat ik in 2011 naast mijn werk een parttime Masteropleiding in Zwitserland over de toepassing van kinderrechten ben gaan volgen.

Vaak wordt gezegd dat kinderen de toekomst zijn. Maar een kind is niet alleen een volwassene- in wording en de jeugd is geen tussenfase. Een kind heeft ook bestaansrecht als kind. Een kind of jongere ‘is’ en ‘wordt’ niet.

Kinderen hebben eigen krachten en talenten. Volwassenen hebben uiteraard de taak om kinderen te beschermen en hen te behoeden voor bijvoorbeeld gevaren die zij zelf (nog) niet zien. Kinderen hebben daarbij wel het recht om met respect behandeld te worden en te zijn wie zij zijn.

Een aantal jaar geleden heb ik een opleiding tot Kindercoach gevolgd en heb ik verdere ervaring op gedaan als spelcoach bij gezinnen thuis. Daarnaast heb ik mij verder geschoold en ervaring opgedaan op het gebied van communicatie en heb ik een aanvullende opleiding gedaan over coaching van hoogbegaafden.

Mijn persoonlijke situatie

Zelf ben ik moeder van een zoontje. Ik vind het belangrijk om mijn zoon te begeleiden bij het zoveel mogelijk zelfstandig ontdekken van de steeds groter wordende wereld. Hoewel hij nog klein is kan mijn zoontje al heel goed aangeven wat hij graag wil of niet wil en wat hij graag verder wil ontdekken.

Mijn werkwijze als coach

Als coach voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kijk ik met u en met uw kind naar het nu en naar de toekomst. Wat gaat er goed en wat maakt uw kind bijzonder. Waar loopt hij of zij tegenaan? Hoe zou het anders kunnen en hoe kan uw kind dat praktisch aanpakken? Geen mens is hetzelfde, dus ook uw kind is geen standaard. Geniet van het mooie maar ondersteun waar nodig!

Baby- en kindergebaren

Ik ben naast kindercoach ook gecertificeerd docent baby-en kindergebaren bij Gebarenstem.nl.

Contact

Heb je interesse in de mogelijkheden of vragen over het actuele cursusaanbod, neem dan gerust contact met mij op